EFEMadrid/València

La Comunitat Valenciana compta en 2018 amb un pressupost sanitari per habitant d'1.294,83 euros, la qual cosa suposa un augment del 5,89 per cent respecte 2010, quan aquest pressupost va ser d'1.122,79 euros.

En el conjunt d'Espanya, les comunitats autònomes han incrementat en un 4,97 % els pressupostos destinats a la sanitat, encara que solament onze d'elles, han superat el nivell de 2010, any en què es van aconseguir les majors dotacions per càpita en sanitat, segons la Federació d'Associacions per a la Defensa de la Sanitat Pública.

Aquesta associació adverteix, en un comunicat, que els pressupostos de 2018 "s'han de vore amb prudència", perquè Catalunya no els ha presentat encara i diverses autonomies no els han aprovat definitivament.

La comunitat amb menor pressupost per càpita segueix sent Andalusia (1.166) i la que ho té el més alt és el País Basc (1.693), que tradicionalment és la millor situada.

Segons la FADSP, l'augment dels pressupostos és "molt variable" entre les diferents comunitats autònomes i la diferència entre el màxim i el mínim "segueix sent molt important" (521,1 euros per habitant i any), "la qual cosa fa quasi impossible que es donen les mateixes prestacions amb igual nivell de qualitat".

El següent quadre arreplega, per comunitats autònomes, el pressupost destinat a sanitat per habitant i any, segons les dades recaptades per la Federació.

.

CCAA 2010 2017 2018

-------------------------------------------------------

Andalucía 1.180,09 1.106,14 1.166,39

Aragón 1.419,37 1.433,60 1.555,00

Asturias 1.507,15 1.578,64 1.655,95

Baleares 1.066,37 1.307,23 1.376,38

Canarias 1.295,36 1.264,74 1.268,40

Cantabria 1.347,47 1.418,30 1.469,70

C. y León 1.360,62 1.343,15 1.473,02

C-La Mancha 1.346,52 1.271,43 1.375,23

Cataluña 1.298,84 1.192,83 1.192,83

C. Valenciana 1.122,79 1.233,09 1.294,83

Extremadura 1.509,72 1.422,37 1.488,42

Galicia 1.333,39 1.331,57 1.380,87

Madrid 1.108,14 1.184,65 1.214,97

Murcia 1.334,25 1.209,17 1.239,55

Navarra 1.543,12 1.633,15 1.653,39

País Vasco 1.623,08 1.632,79 1.693,49

La Rioja 1.443,94 1.362,58 1.390,29

-------------------------------------------------------

Mitja CCAA 1.343,95 1.337,02 1.403,53