EFEMadrid/València

L'Agència Tributària (Aeat) ha tornat 899,53 milions d'euros a 1,44 milions de contribuents a la Comunitat Valenciana en la campanya de l'impost de la renda de les persones físiques (IRPF) de 2016, segons dades publicades hui a tancament de l'any 2017.

A data de 29 de desembre, l'Agència Tributària ha efectuat el 96,7 % de les devolucions i ha abonat el 92,2 % dels imports sol·licitats en les províncies de València, Alacant i Castelló.

Per províncies, en la de València s'ha tornat ja 502,13 milions d'euros a 778.723 contribuents; a Alacant, 283,40 milions a 479.023 contribuents, i en la de Castelló, 113,99 milions a 184.652 contribuents.

En el conjunt d'Espanya, la Aeat ha pagat 9.319 milions d'euros a 13,61 milions de contribuents en la campanya de l'IRPF de 2016, i ha realitzat el 96,9 % de les devolucions i abonat el 93,2 % del sol·licitat.

Les declaracions presentades en la Campanya de Renda de 2016 han aconseguit els 19.728.000 milions a tancament de 2017, la qual cosa suposa quasi 176.000 més que l'any anterior pel que segons la Aeat "es confirma la sostinguda recuperació del nombre de declarants de l'IRPF iniciada en 2015".

En nota de premsa, l'Agència Tributària detalla que el nombre de declaracions presentades per internet va ser de 17.355.000 milions, el 88 % del total, un augment de 38 punts des de la Campanya de la Renda presentada en 2011.

Dels 19.728.347 de declaracions presentades en l'IRPF de 2016, 4.858.997 van resultar a ingressar, per un import de 9.172,9 milions d'euros, mentre que 14.055.113 milions van eixir a retornar, sumant un total de 9.995,9 milions.

Les declaracions amb sol·licitud de devolució van ser el 3,91 % menys que les del 2015, mentre que l'import a retornar va baixar el 8,84 % respecte a la campanya de la renda de l'any anterior.

La AEAT ha abonat a 13.618.891 contribuents un total de 9.319,7 milions d'euros, la qual cosa suposa un descens del 3,42 % i del 8,7 % en l'import de devolucions pagades.

L'Agència Tributària destaca que el descens en les sol·licituts de devolució té com a contrapartida un increment en les declaracions a ingressar, que han crescut el 17,2 % i el 15,84 % en el seu import.

Assenyala que aquesta evolució de les declaracions a ingressar i a retornar difereix de la inicialment prevista a causa de dos factors; d'una banda per les millors dades procedents del sector immobiliari, tant en relació amb guanys patrimonials com referent a l'arrendament, i d'altra banda com a conseqüència de la reforma fiscal de 2016, que ha permès que més contribuents no hagen de fer la declaració de la renda.