EFEValència

La Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu ha digitalitzat 180 manuscrits dels fons documentals i els ha publicat en la Biblioteca Valenciana Digital per a la consulta de tota la ciutadania.

Els manuscrits estan datats des de l'any 1311 fins al segle XX i la majoria procedeixen de la donació de Nicolau Primitiu. El més antic correspon a les ordenances del Gremi de Teixidors i Tintorers de València, escrit en valencià, i ha sigut restaurat per a assegurar-ne la preservació.

També s'han digitalitzat apunts històrics sobre la ciutat de València i diferents territoris valencians, títols de propietat, sermons, llibres de comptes, tractats de filosofia, manuals, cartes matrimonials, expedients de noblesa, inventaris d'efectes domèstics i de magatzems i enciclopèdies escolars.

A més a més, ordenances de l'Albufera, biografies, llibres de censals i un llarg etcètera que involucra poblacions com Gilet, Elx, Buñol, Aras de Alpuente (Aras de los Olmos actual), Xàtiva, Aspe, Montesa, Crevillent, Castelló, Gandia o Viver, entre altres.

La Biblioteca Valenciana està duent a terme una campanya de digitalització de documents utilitzant un escàner d'última generació que crea un objecte digital fidel al document original amb una perspectiva arqueològica.

Així, l'usuari pot disposar d'una versió digital dels manuscrits com si els tinguera físicament davant, fins a l'últim detall: cobertes, lloms, gravats capturats segons les normes europees més exigents (Metamorfoze i FADGI), anotacions sobre l'estat de conservació de l'original i cartes de color normalitzades per a facilitar una informació de color objectiva independentment del dispositiu emprat per a veure les imatges.

A més, s'ha creat en BIVALDI una fitxa tècnica específica amb les dades de la campanya de digitalització, que permet consultar de manera directa els nous manuscrits de manera diferenciada de la resta de manuscrits publicats anteriorment.